Bir qara ko'z bor shurda
Joyi yurakda to'rda
Bir qara ko'z bor shurda
Joyi yurakda to'rda
Bir shuni deb bir o'zini deb
Azob chekaman birda
Bir shuni deb kunda kunda
Azob chekaman birda

Ina sevgi ina
Yurakda yotir belgi
Qonday oqib yondirib yoqib
Yomon etar kuydirgi
Ina sevgi ina
Yurakda yotir belgi
Qonday oqib yondirib yoqib
Yomon etar kuydirgi