Nega meni qoralab qoralab qoralab
Yurding buncha mo'ralab oralab oralab
yuragimni poralab poralab poralab
Topolmadik choralar choralar choralar
Nega meni qoralab qoralab qoralab
Yurding buncha mo'ralab oralab oralab
Yuragimni poralab poralab poralab
Topolmadik choralar choralar choralar

Ko'rishaylik kechalari
Yomg'ir yogsin to'kilib
Bergan sovg'ang yillar o'tib
Ketadimi so'kilib
Tuyg'ularni yashirmadim
O'tirmadim bekinib
Qo'ng'iroq xam qila olmasdim
Qolmaganda tekinim