Do'stlarini sotganni ko'rdik
O'zi loyga botganni ko'rdik
Otasiga qo'l ko'targanni
Ko'chada xor yotganni ko'rdik
Do'stlarini sotganni ko'rdik
O'zi loyga botganni ko'rdik
Otasiga qo'l ko'targanni
Ko'chada xor yotganni ko'rdik

Sirlarimiz bilganni ko'rdik
Ilon bo'lib kirganni ko'rdik
Dasturxonda non tuzimiz yeb
G'iybatimiz qilganni ko'rdik
Ehsoni yo'q boylarni ko'rdik
Kamoni yo'q yoylarni ko'rdik
Bir paytlar sharqirab yotgan
Qurib yotgan soylarni ko'rdik

Vatanini sotganni ko'rdik
Xalqiga tosh otganni ko'rdik
Qarg'ish olib ming azoblarda
Jon berolmay yotganni ko'rdik
Qarg'ish olib ming azoblarda
Jon berolmay yotganni ko'rdik
Ko'rdik ko'rdik ha ko'rdik
Yaxshi-yu yomonini ko'rdik
Ko'rdik ko'rdik eh ko'rdik
Ibratli tomonini ko'rdik