Otamni inim deb suyishar
Borini ayamay bo'lishar
Oh desa yugurib kelishar
Otamning opayu singlisi

Oh desa yugurib kelishar
Otamning opayu singlisi

Uyimizning aziz mehmoni
Bosh ustiga har bir parvona
G'amxo'rdir bir ona misli
Otamning opayu singlisi

G'amxo'rdir bir ona misli
Otamning opayu singlisi