Жүргөндө такыр аргаң да ,
Жооругуң салды арманга.
Же өзүң такыр чалбайсың,
Номуруң жок же чалганга.

Күтүлбөй күндө таң атат,
Кең дүйнөм тарып баратат.
Сен неге күндө чалбайсың,
Кабарсыз арсар тажатат.

Нөл тогуз алло,
Мага,мен,мен.
Мен өрттөнүп барам,
Мен күйүп барам.
Мага керек тез жардам.

Чындыгын билбей түшүмүн,
Шыңгырын сенин күтөмүн.
Шыбырың сенин сагынып,
Чыдабай жаным түтөдүм.

Сагындым үнүң кандайсың,
Санааңа неге албайсың.
Сагынтып коюп сары кыз,
Саат сайын неге чалбайсың.

Мен, бир, алло?
Мен, мага, мен, мен, мен өрттөнүп барам,
Мен күйүп барам.

Күтөмүн күндө кур калбай,
Күтүүдөн болдум улгаймай.
Тыңшагыч элес колумда,
Жүрөгүң сенин тургандай.

Демиңден секет болоюн,
Бир сенсиң күткөн коногум.
Чалчы бир үнүң жаздырып,
Yйүмө коюп коёюун.