Yuraka alanga yoqsa
Gulda kapalak chiqsa
Yuzingni shamol tepsa
Meni esla
Meni bir eslagin esla birgina
Osmonlarda uchgan erka qizgina
Seni yerda sevgan men o'sha bola
Oddiy bola

Meni bir eslagin esla birgina
Yuragim og'ritgan erka qizgina
Seni sevdim degan men o'sha bola
Oddiy bola
Meni bir eslagin esla birgina
Osmonlarda uchgan erka qizgina
Seni sevdim degan men o'sha bola
Oddiy bola