Kular edi ko'zlaring
Qizarardi yuzlaring
Jiddiy aytgan so'zlaring
Hammasi hazilmidi

Kular edi ko'zlaring
Qizarardi yuzlaring
Jiddiy aytgan so'zlaring
Hammasi hazilmidi

Hazil hazilmidi
Hammasi hazilmidi