Ismingiz aytilsa
Yoshim tomchilar
Yurakka sog'inchning
Tig'i sanchilar

Men sizni sog'indim
Ko'rmay qanchalar
Rasululloh sizni
Juda sog'indim

Men sizni sog'indim
Ko'rmay qanchalar
Rasululloh sizni
Juda sog'indim

Sizni ko'rmoq menga
Etmadi nasib
Bir ko'rsam qaniydi
Poyingiz quchib

Chin ummat bo'lsaydim
Sizga munosib
Rasululloh sizni
Juda sog'indim

Chin ummat bo'lsaydim
Sizga munosib
Rasululloh sizni
Juda sog'indim