Siznikidek qomatimiz
Sal kelmagan omadimiz
Yo'q aslo nadomatimiz
Biz kichkina odammiz
Yo'q aslo nadomadimiz
Biz kichkina odammiz
Choyxonayu ko'cha bollar
Sochi uzun ex janonlar
Sizlargadur akaxonlar
Biz kichkina odammiz
Sizlargadur akaxonlar
Biz kichkina odammiz
Zamon oti bugun sizda
Salom bizda ta'zaim bizda
Yashavommiz davringizda
Biz kichkina odammiz
Yashayapmiz davringizda
Biz kichkina odammiz