Hamma joyda aytaverma
Yaqin do'sting sirlarini
Hamma joyda hamma gaping
So'zing oxirini o'ylagin

Hamma joyda aytaverma
Yaqin do'sting sirlarini
Hamma joyda hamma gaping
So'zing oxirini o'ylagin