Oy yuzlari oppoq qiz
Oh ko'zlari chaqmoq qiz
Oy yuzlari oppoq qiz
Oh ko'zlari chaqmoq qiz

Bizga nasib bo'larmikan
Sizga ozroq yoqmoq qiz
Bizga nasib bo'larmikan
Sizga ozroq yoqmoq qiz
Yo bo'lmasa yuzingizga
To'yib bir bor boqmoq qiz