Bu o'tar dunyoda do'stim
Bog'u bo'stoning g'alat

Bu o'tar dunyoda do'stim
Bog'u bo'stoning g'alat

Barchasin tashlab ketarsan
Ko'shki ayvoning g'alat

Barchasin tashlab ketarsan
Ko'shki ayvoning g'alat

Har kishi dunyog'a keldi
Oxiri bir kun ketar

Har kishi dunyog'a keldi
Oxiri bir kun ketar