Yuragima qo'yib dog'in
Mani yorim galdi

Yurgin sayr etali bog'ni
Mani jonim galdi

Yuragima qo'yib dog'in
Mani yorim galdi
Yurgin sayr etali bog'ni
Mani jonim galdi

Ko'p odamlar yerda yotmish
Sandanam ko'nglim qolmish

Ko'p odamlar yerda yotmish
Sandanam ko'nglim qolmish

Bir Xudoga yetar nolish
Mani yorim galdi
Bir Xudoga yetar nolish
Mani jonim galdi

Yuragima qo'yib dog'in
Mani yorim galdi

Yurgin sayr etali bog'ni
Mani jonim galdi

Yuragima qo'yib dog'in
Mani yorim galdi
Yurgin sayr etali bog'ni
Mani jonim galdi