Sen dunyo talashding
Kuldi bu dunyo
Goh yo'ldan adashding
Kuldi bu dunyo
Talashib tortishib
O'tding dunyodan
Qah qah otganicha
Qoldi bu dunyo
Dunyo talashmagan
Nomus talashgan
Ijrolari o'ziga
Juda arashgan
Muxlislar havasla
Sevib qarashgan
Erkin bobom jon bobom
Bobojonimsiz
Har so'zingiz dars bo'lgan
Mehribonimsiz