Ким сени мынча алдаган
Ким сени мынча алдаган
Кучагыңдан жай таба албай
Ким сени мынча алдаган

Күлүмсүрөп алдагандай
Ким сени мынча алдаган
Жан дүйнөңдү ээлей албай
Ким сени мынча алдаган

Жүрөгүңдөн жай таба албай
Ким сени мынча алдаган
Көңүлүңдү ээлей албай
Ким сени мынча алдаган

Калдың баарын айта албай ким ал ким
Көзүмө кара
Чындык билгиң келсе
Сөзүмө кара кулак түргүң келсе

Өзүмө кара макул болгуң келсе
Эч ким менен акылдашпа өз көзүң менен кара
Ким сени мынча алдаган
Айланам деп тагдырыңа

Ким сени мынча алдаган
Карабастан бардыгына
Ким сени мынча алдаган
Аягында калды мына

Ким ал ким
Ким сени мынча алдаган
Жүрөгүңдөн жай таба албай
Ким сени мынча алдаган

Көңүлүңдү ээлей албай
Ким сени мынча алдаган
Калдың баарын айта албай ким ал ким
Көзүмө кара чындык билгиң келсе

Сөзүмө кара
Кулак түргүң келсе
Өзүмө кара
Макул болгуң келсе
Эч ким менен акылдашпа өз көзүң менен кара