Osmonlar yig′laydi ular yig'lasa
Daryolar yig′laydi ko'ksin tig'lasa
Tunlar yulduzlar madhin kuylasa
Jannatni ber Olloh yolg′iz ayolga
Dardi dunyo ammo shukur qiladi
Alamin ko′z tikmas joyga iladi
Yolg'izlik boshidan o′tgan biladi
Jannat hadiya et yolg'iz ayolga
Yolg′iz ayolga Yolg'iz ayolga
Jannatni bergin Olloh Jannatni bergin
Yolg′iz ayolga Yolg'iz ayolga