Boshinga bir sinov tushib
Qo'nsa kulfat
Qochar ekan tanish bilish
Oshno ulfat
Sevganing ham
Do'stlaring ham kechganida
Ota nonang achinarkan
Senga faqat

Boshinga bir sinov tushib
Qo'nsa kulfat
Qochar ekan tanish bilish
Oshno ulfat

Sevganing ham
Do'stlaring ham kechganida
Ota nonang achinarkan
Senga faqat
Davlat topsang yoki bo'lib qolsang faqir
Hushyor bo'lgin
Hech kimsaga aytmagin sir