Sevdim sevish menchalik bo'lar
Yondim yonish menchalik bo'lar
Ko'ydim ko'yish menchalik bo'lar
Kutdim chidash menchalik bo'lar
Ooooo
Har kim o'zinikin oladi
Oulalalilalakiya
Har kimning baxti topiladi
Oulalalilalakiya

Har kim o'zinikinoladi
Oulalalilalakiya
Har kimning baxti topiladi
Oulalalilalakiya
Taqdir yozish senchalik bo'lar
Bilgin ezish senchalik bo'lar
Kulding kulish senchalik bo'lar
Ko'rgin chidash menchalik bo'lar
Ooooo

Har kim o'zinikin oladi
Oulalalilalakiya
Har kimning baxti topiladi
Oulalalilalakiya
Har kim o'zinikin oladi
Oulalalilalakiya
Har kimning baxti topiladi
Oulalalilalakiya