Сене алмадым
Сенің сөзіңе
Айтқан сөзіңе
Сөз бердім өзіме
Махаббатты алмадың сөзіне

Тұра алмадың сертіңде
Сене алмадым
Сенің сөзіңе
Айтқан сөзіңе
Сөз бердім өзіме