Jonim yoqasiz
Kulib boqasiz
Yongan qalbimni
Yana yoqasiz

Jonim yoqasiz
Kulib boqasiz
Yongan qalbimni
Yana yoqasiz