Qosh ostida yor ko'zingiz
Va'dda bergn o'zingiz
Qosh ostida yor ko'zingiz
Va'dda bergn o'zingiz

Va'daga vafo qilmagan
Qizarsinda bir yuzingiz
Va'daga vafo qilmagan
Qizarsinda bir yuzingiz