Taqdirdan ne kelsa
Mardona bo'lur
Yolg'izlikka tanho
Xamxona bo'lur

Taqdirdan ne kelsa
Mardona bo'lur
Yolg'iz siz boshimda
Parvona bo'lur