Sen yig'lama
Ko'zda yoshing
Ko'rish uchun
Kelganim yo'q

Sen yig'lama
Yuragingni
So'rash uchun
Kelganim yo'q