Jamoling sog'inib janon
O'zimni to'xtaolmayman
Jamoling sog'inib janon
O'zimni to'xtaolmayman
Alam qayg'usida yondime
O'zimni uxlatolmayman
Alam qayg'usida yondime
O'zimni uxlatolmayman

Sharob ichgan kishilardek
Sening kayfing garang qildi
Sharob ichgan kishilardek
Sening kayfing garang qildi
Seni o'ylab kech kunduze
Sira tong ottirolmiman
Seni o'ylab kech kunduze
Sira tong ottirolmiman