Yiroq bo'l hasratdan
Hamda ko'z yoshdan
Yiroq bo'l hasratdan
Hamda ko'z yoshdan

Sha'ningga aytilgan
Tanadan toshdan
Sha'ningga aytilgan
Tanadan toshdan

Mag'rur tursang agar
Mag'rur deganlar
Mag'rur tursang agar
Mag'rur deganlar

Mutelik izlardan
Fe'li yovvoshdan
Mutelik izlardan
Fe'li yovvoshdan