Erta saxarlab belni mahkamlab
Duoga ochib qo'lni mehnatga chirmab
Fayzli o'tkazib kunni yana to'ldirib dilni
Childirmaga bir o'ynab yozaylik ko'ngilni
Fayzli o'tkazib kunni yana to'ldirib dilni
Childirmaga bir o'ynab yozaylik ko'ngilni
Hayotning har bir kuni
G'animat har oni
Doimo eslab buni
Qadriga yet uni
Qani chal dum bak-bak
Nog'oralar tak-tak
Hayotning har bir kuni
G'animat har oni
Orzu havasga to'lib
Murod maqsadga yetib
Qani chaling nog'oralar dum-tak
Imkon omadni boy berma ishlab
Topganingizga ko'nib baraka tilab
Fayzli o'tkazib kunni yana to'ldirib dilni
Childirmaga bir o'ynab yozaylik ko'ngilni
Fayzli o'tkazib kunni yana to'ldirib dilni
Childirmaga bir o'ynab yozaylik ko'ngilni
Hayotning har bir kuni
G'animat har oni
Doimo eslab buni