Qani hayotda bir zum
Sehrgar bo'lib qolsam
Bu dunyoni tozalab
Yaxshilarga joy bersam
Qani sehrgar bo'lsam
Baxtlarga ko'miltirsam
Insonlarga yig'lashni
Bir umrga man qilsam