Eshittinglar o'g'il
Qizlar otangiz boringiz
Eshittinglar o'g'il
Qizlar otangiz boringiz

Otang puti panoxinda
Boshingda soyaboningdir
Otang do'sting otang faxring
Otang jismingda joningdir