Hayot o'zi kimga yolg'on
Kimga rost qurilgan
Bu hayotda kimgadur g'am
Kimgadur baxt berilgan

Hayot o'zi kimga yolg'on
Kimga rost qurilgan
Bu hayotda kimgadur g'am
Kimgadur baxt berilgan