Bolaligim orta
Qolgan bolaligim
Sofligich sodda
Qolgan bolaligim

Bolaligim orta
Qolgan bolaligim
Sofligich sodda
Qolgan bolaligim