Arg'amchiga qil
Quvvat derlar
Odam zodga el
Quvvat derlar

Arg'amchiga qil
Quvvat derlar
Odam zodga el
Quvvat derlar