Kunlarimiz shoshqin
Yillar yugurik
Karvoning boshida
Nor bo'lsin ekan

Kunlarimiz shoshqin
Yillar yugurik
Karvoning boshida
Nor bo'lsin ekan