Kulibon aqlim oldingiz
Yuragimga otash soldingiz
Oldingiz balki siz ham
Sevib qoldingiz ey go'zal qiz

Yurak o'g'risi qalbim o'g'risi
Kulibon aqlim oldingiz
Yuragimga otash soldingiz
Oldingiz balki siz ham