Duyoga keldim qo'limda
Sozim men sizlarga kuylayman
Aziz do'stlarim keldim

Salom olib men uzoq ushdan
Akadan ukadan yoru birodarlardan
Bir go'zal shaxar bor

Chinor orasinda uning nomi
Farg'ona olamda yagdona
Yaponiyami yoki xitoyni