O'lan aytib qishlog'inga
Kirib bordim so'lim
Soydan turfa gullar terib bordim
O'ru qirdan oshib yelib

Shoshib qora otga qamchi
Urib bordim O'ru qirdan
Oshib yelib bordim
Shoshib qora otga qamchi

Yangalaring maqtovini
Tinglab takror ko'ngil
Ko'zgusida seni ko'rib bordim
Gulbog' ekan suluvginam qishlog'ingiz