Mavj urgan dengizday
To'laman toshaman
Quvonib to'ymayman
Inon sen ir yaxshi tushday
Meni xush etasan
Uchaan kabutar misoli
Seva seva sevaman men
Seni sevaman juda
Yuragimdan
Seva seva sevaman
Sen ham sevasanmi meni
Yuragingdanda