Keng hovlidan yolg'izlikda yig'ladingiz
Dardingizni hech kimsaga aytmadingiz
Mehmat qilib bizlar uchun tinmadingiz
Mening onam hoji onam
Bo'ldi endi o'zingizni biroz ayang
Otam bilan shod kunlarni bizga sanang
Tushlarizga Rasululloh kirdi qarang

Mening onam hoji onam
Besh farzandni ulg'aytirib katta qildiz
Shukur qilib onam qotgan nonlar yediz
Hatto ulug' makkga ham borib keldiz
Mening onam hoji onam
Yomon kundan tuhmatdanam yomoni yo'q
Bedor tunda g'iybatdanam yomoni yo'q
Onam uchun kechirishdan osoni yo'q

Mening onam hoji onam
Har tarafdan panoh bo'lar duolariz
Boshim egib o'pay doim oyoqlariz
Tarixga teng bizga bergan saboqlariz
Mening onam hoji onam
Qizlarxonni ko'z qorachig'idek asradinggiz
To'rt o'g'lingiz bir biridan kam qilmadingiz
Hayot qiynab tashlasa ham sinmadingiz
Mening onam hoji onam

Yorug' kunlar keldi onam qarang darrav
Olloh sevgan bandasiga berar sinov
Qo'l cho'zdimi qiyin kinda ayting birov
Mening onam hoji onam
Sabr qilib chidagansiz tosh ustida
Jabr ko'rib yashagansiz yosh ostida
Endi sizni ko'taramiz bosh ustiga
Mening onam hoji onam
Onajonim jannat suvidek muaazamsiz
Sajdagohim kabi toshidek muaazamsiz
Go'zal onamiz hadichadek muaazamsiz