Esingdami bag`rimga bosh qo`yishing
Esingdami yuzlarimdan o`pishing
Esingdami qayda bo`lsam topishing
Esingdami ayt esingdami
Esingdami birga ko`cha kezishing
Esingdami rashklar qilib ezishing
Esingdami sevaman deb yozishing
Esingdami ayt esingdami

Har kuni jon jon jon jon jon
Jonim deb erkalagan so`zlaring qani
Har kuni jon jon jon jon jon
Jonim deb sehrlagan ko`zlaring qani

Esingdami bag`rimga bosh qo`yishing
Esingdami yuzlarimdan o`pishing
Esingdami qayda bo`lsam topishing
Esingdami ayt esingdami
Esingdami birga ko`cha kezishing
Esingdami rashklar qilib ezishing
Esingdami sevaman deb yozishing
Esingdami ayt esingdami