Yana kuz fasli kelib daraxtlardan xazonlar tokilar
Xazonlar yerda bo`lsa ham bizning tuyg`ularga achinar
Chunki xazonlardan ham battar ahvolga tushdi sevgimiz
Armonga aylandi baxtimiz

Har kuz kelganida bu manzara seni menga eslatar
Chunki kuzda ayrilgandik va kuzda tanishgandik

Aytgin endi kimda ayb kimda gunoh kimda ko`p xato
Bilolmay bo`ldim ado baxtimizdan bo`ldik-ku judo

Ayrildik lekin sababi qorong`u
Shunchalar oson barbod bo`ldimi go`zal tuyg`u
Xazonlar ham achinar bizning sevgimizga
Axir ikkimiz ham jondan ortiq sevardik-ku