Alla bolam alla Solih bolam alla
Seni bergan Robbimga hamdu sano alla
Alla bolam alla mo'min bolam alla
Seni bergan Robbimga hamdu sano alla
Bo'lgin bog'imning guli
Sen ko'zlarimning nuri