Yum ko'zigni ko'zlari munchoq
Jonimni huzuri ey ovunchoq
Ko'zlarimni nurisan ey bolajonim
Bag'rimdagi nurimsan bir quchoq