Bandasin qo'llasin Yaratgan egam
O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin
Oxirgi bir kunlik kuning qolsa ham
Hayotda hech kimga kuning qolmasin

Bandasin qo'llasin Yaratgan egam
O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin
Oxirgi bir kunlik kuning qolsa ham
Hayotda hech kimga kuning qolmasin