Zimdan kulib boqasi
Chakama gullar taqasiz
Menga juda yoqasiz
Xolamning o'g'li

Oy desa oydek yuzi
Boldan ham shirin so'z
Farishtaning naqd o'zi
Xolamning qizi

Zimdan kulib boqasi
Chakama gullar taqasiz
Menga juda yoqasiz
Xolamning o'g'li

Oy desa oydek yuzi
Boldan ham shirin so'z
Farishtaning naqd o'zi
Xolamning qizi