Dağlara çəm düşəndə
Bülbülə qəm düşəndə
Ruhum bədəndən oynar
Yadıma sen düşəndə
Dağlara çəm düşəndə
Bülbülə qəm düşəndə
Ruhum bədəndən oynar

Yadıma sen düşəndə
Bu qala daşlı qala
Çınqıllı daşlı qala
Qorxuram gelmeyesen
Gözlərim yaşlı qala
Bu qala daşlı qala
Çınqıllı daşlı qala
Qorxuram gelmeyesen
Gözlərim yaşlı qala

Əzizim olmayaydı
Saralıb solmayaydı
Bir ayrılıq bir ölüm
Heç biri olmayaydı
Əzizim olmayaydı
Saralıb solmayaydı
Bir ayrılıq bir ölüm
Heç biri olmayaydı
Bu qala daşlı qala
Çınqıllı daşlı qala

Qorxuram gelmeyesen
Gözlərim yaşlı qala
Bu qala daşlı qala
Çınqıllı daşlı qala
Qorxuram gelmeyesen
Gözlərim yaşlı qala
Bu qala daşlı qala
Çınqıllı daşlı qala

Qorxuram gelmeyesen
Gözlərim yaşlı qala
Bu qala daşlı qala
Çınqıllı daşlı qala
Qorxuram gelmeyesen
Gözlərim yaşlı qala