Ayirdilar bizni beor zolimlar
Yor yor aytib o'sha yanga xonimlar
Ayirdilar bizni beor zolimlar
Yor yor aytib o'sha yanga xonimlar

O'zgalar saylanda sizni sevishga
Haqqim yo'q endi men yorim deyishga
O'zgalar saylanda sizni sevishga
Haqqim yo'q endi men yorim deyishga