Holimga majnunlar kularkan
Ko'ksimga armonlar to'larkan
Jonimni jabborga bersam ham
Men sizni sevmasam bo'larkan

Holimga majnunlar kularkan
Ko'ksimga armonlar to'larkan
Jonimni jabborga bersam ham
Men sizni sevmasam bo'larkan