Sovchi kelar yorim
Bugun ostonangga
Bilmam kim yozilgan ki peshonangga
Achchiq so'zlar aytmagin sen
O'z onangga
Kechir yonim sevishimni aytolmadim
Kechir yonim sevishimni aytolmadim