Nodirajon Shoirajon
Tanam tingir etmaydi
Osmon to'la havolar
Faqat menga yetmaydi
Osmon to'la havolar
Faqat menga yetmaydi
Nodirajon Shoirajon
Tanam qimir etmaydi
Osmon to'la havolar
Faqat menga yetmaydi
Osmon to'la havolar
Faqat menga yetmaydi