O'rganib qolganimni
O'ylamaydi O'g'iloy
O'rtanib tolganimni
O'ylamaydi O'g'iloy
Uch kun bo'ldi ko'chaga
Bo'ylamaydi O'g'iloy