Həyatin çox çətin anları var
Yolunun eniş yoxuşları var
Soyuğu boranları qarı var
Hər qışın sonda bir baharı var
Sevgidir nurlu ümid yolumuz
Tikanlı olsada sağ solumuz
Həyat oyunundaki rolumuz
Qovuşan iki aşiq sonumuz

Bir azca səbr elə canım mənim
Qarşıda sənlə gözəl günlərim
Arzularım çox inamım mənim
Sənə bağlı bütün ümidlərim

Belədir qış dalınca yaz olar
Pis günün ömrü dedilər az olar
Durular sular bulanmaz olar
Qara günlər ağ bəm-bəyaz olar
Bu həyat mənalıdır deyil boş
Mənzil xoş olar niyyətimiz xoş
Könlümüz olsa eşq ilə sərxoş
Keçəcək birgə illərimiz xoş